Bij amaRe creatief kunt u terecht voor ontwerpen van een logo, huisstijl of website.

Logo

Kosten voor het ontwerp van een logo bedragen € 100,– (voor het totale 0ntwerptraject).

 

Visitekaartje

Kosten voor het ontwerp van een visitekaartje bedragen € 25,– (er vanuit gaande dat u al beschikt over een eventueel logo).

 

Huisstijl

Kosten voor het ontwerpen van een complete huisstijl bedraagt € 175,–.
De huisstijl omvat een logo, visitekaartje, briefpapier en factuur.

Heeft u belangstelling in een ontwerp, neem dan contact op:
info@amarecreatief.nl